U TROJÁKU
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Rok vyhlášení: 1997
Výměra: 23,36 ha
Katastrální území: Kněžice, Předín
U ŘÍMSKÉ STUDÁNKY
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Rok vyhlášení: 1997
Výměra: 12,05 ha
Katastrální území: Kněžice

Přírodní rezervace U Trojáku společně s porosty U Římské studánky tvoří poslední ostrůvky přírodě blízkých bučin s polopřirozenou dřevinnou skladbou a bohatším bylinným patrem v rozsáhlém komplexu Heraltického a Kněžického lesa, který byl jinak přeměněn ve smrkové monokultury.

Porosty U Trojáku lze zařadit do skupiny druhově chudších kyselých jedlových bučin, porosty u U Římské studánky jsou blízké bohatším květnatým bučinám. V jejich bylinném patru nacházejí svá poslední útočiště mnohé charakteristické druhy, např. bažanka vytrvalá, bika chlupatá, bukovník kapraďovitý, hluchavka skvrnitá, kostřava obrovská, plicník lékařský, ostřice prstnatá, pstroček dvoulistý, sasanka hajní a strdivka nící.
Zvířenu tvoří druhy vázané na listnaté a smíšené porosty. Mezi vzácnější druhy z místní bohaté ptačí fauny patří například holub doupňák, pěnice slavíková, jestřáb lesní nebo výr velký. V lesích v blízkosti rezervací hnízdí i vzácnější z našich čápů - čáp černý a ohrožený dravec moták pilich.
Zpět


© 2007 Jules