Lesy jsou vhodným biotopem pro řadu bezobratlých živočichů. Z lesních měkkýšů s chybějící ulitou se často setkáme s nápadným plzákem lesním a slimákem největším, s ulitou například s plamatkou lesní. V lesní půdě, pod kameny nebo v tlejícím dřevě často přežívají stonožky a mnohonožky, typickými zástupci jsou stonožka škvorová a mnohonožka lesní. Nejnápadnějším hmyzem jsou v lese mravenci. Ve starých kmenech a pařezech vykusuje spleť chodeb náš největší mravenec dřevokaz, typická kupovitá hnízda si buduje hojný mravenec lesní. Nejhojnějšími brouky pobíhajícími po půdě lesů jsou zástupci čeledi střevlíkovitých - nejběžnější jsou střevlík fialový a střevlík hladký. Skoro výhradně jsou na lesní porosty odkázáni tesaříci, jejichž larvy prodělávají celý vývoj v kmenech stromů.
Z obratlovců jsou nejnápadnějšími obyvateli lesů ptáci. Z dravců zde hojně hnízdí káně lesní, poštolka obecná a krahujec obecný, vzácněji i jestřáb lesní a včelojed lesní. Ze sov jsou nejhojnější puštík obecný a kalous ušatý. Typickými lesními ptáky jsou šplhavci. Spatřit můžeme tři druhy z našich strakapoudů, nejčastěji strakapouda velkého, dva druhy žlun - žluna zelená a žluna šedá, běžní jsou i datel černý a krutihlav obecný. Mezi tradičně lesní druhy pěvců patří například brhlík lesní, mlynařík dlouhoocasý, šoupálek dlouhoprstý a nebo pěnice černohlavá. V sekundárních smrčinách se vyskytují králíček obecný, sýkora parukářka, ořešník kropenatý a křivka obecná. Lesy představují domov také pro mnoho druhů savců. Z hmyzožravců jsou to rejsek obecný a rejsek malý, nebo oba druhy našich ježků - ježek západní a ježek východní. Z netopýrů patří mezi lesní druhy například netopýr rezavý, netopýr ušatý a netopýr černý. Hojní jsou také hlodavci - norník rudý, myšice lesní a veverka obecná. Šelmy jsou zastoupeny běžnými druhy jako jsou: liška obecná, obě naše kuny - lesní a skalní, i lasice - kolčava a hranostaj, řidčeji se vyskytují tchoř tmavý a jezevec lesní. Z kopytníků se v posledních desetiletích značně rozmnožilo zejména prase divoké, které dnes žije ve všech lesích.
Zpět


© 2007 Jules