Území, které bylo před osídlením téměř úplně lesnaté, je dnes pokryto lesy asi jen z jedné třetiny. Jedná se výhradně o lesy kulturní s převahou smrkových monokultur. Postupně vznikaly umělou výsadbou smrku, který nahradil původní převážně smíšené lesy, květnaté bučiny, acidofilní bučiny a jedliny. Smrčiny mají nepravidelně a spíše sporadicky vyvinuté bylinné patro, v němž ojediněle přežívají i průvodní druhy smíšených bučin. Bučiny, které mají druhově bohatší bylinný podrost, se zachovaly jen ostrůvkovitě uvnitř rozsáhlých smrkových porostů. Na jaře před vyrašením listů v nich vykvétají mnohé druhy rostlin, např. sasanka hajní, bažanka vytrvalá, plicník lékařský, šťavel kyselý, pstroček dvoulistý, mařinka vonná, aj.
Zpět


© 2007 Jules