Zoologická charakteristika

Fauna okresu Třebíč je určena příslušností ke dvěma odlišným, svým rázem přechodným bioregionům, a to na západě až severozápadě chladnějším bioregionem Velkomeziříčským a na východě až jihovýchodě výrazně teplejším bioregionem Jevišovickým, tvořícím přechod do jihomoravských úvalů. Přesná hranice mezi těmito dvěma bioregiony probíhá jihovýchodně od Kněžic, katastry obcí Heraltice, Okříšky a Přibyslavice. Mezi oběma bioregiony je však vytvořeno široké přechodné pásmo, ve kterém se podle podmínek konkrétních lokalit vyskytují spíše chladnomilnější živočichové nebo naopak teplomilnější, zasahující sem zpravidla ostrůvkovitě ze souvislého osídlení na jižní Moravě. Přitom silně zkulturnělá krajina umožňuje osídlení především široce rozšířeným druhům kulturní stepi nebo sekundárních lesních společenstev. Jen některé zachovalé zbytky přírodě blízkých biotopů hostí vzácnější druhy živočichů.
Zpět


© 2007 Jules