Dašovský potok
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Rok vyhlášení: navrženo k ochraně
Výměra: 7,57 ha
Katastrální území: Štěměchy

Lokalita se nachází přibližně 2 km JZ od obce Štěměchy. Jedná se o asi 30 m široký pás podél Dašovského potoka. Sestává ze tří částí, které jsou navzájem propojeny korytem Dašovského potoka a rybníkem Pančák. Je to jedna z posledních lokalit souvislého výskytu bledule jarní na třebíčském okrese.

V bylinném patře je zastoupena především květena olšin, která je bohatá svým jarním aspektem s převahou bledule jarní. Mezi další rostliny patří například: blatouch bahenní, jaterník podléška, kapraď osténkatá, kohoutek luční, mokrýš střídavolistý, ostřice řídkoklasá, lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší, vrbina penízková a nebo zběhovec plazivý.
Zpět


© 2007 Jules